Bureau Box is een allround communicatiebureau. Ons werk is eigentijds, out of the box en af en toe een beetje brutaal. Zowel online als offline is Bureau Box jouw partner voor effectieve en creatieve communicatie.

Weteringpad 100, 3762 ES Soest

info@bureaubox.nl

Volg ons op:

 
B

Privacy Policy

 

Wij vinden privacy belangrijk. In de wereld anno nu moeten we hier voorzichtig mee omgaan. Daarom hebben wij deze privacy policy opgesteld om de mate van privacy aan jou als bezoeker van onze website te verklaren.

Gebruik van persoonsgegevens

Bureau Box gebruikt persoonsgegevens voor:
– relatiebeheer (klanten en relaties)
– het maken van offertes en aanbiedingen
– de uitvoering van overeenkomsten en transacties
– correspondentie
– e-mailmarketing
– het functioneren van de website en statistieken.

De volgende persoonsgegevens kunnen bij relatiebeheer, het maken van offertes en aanbiedingen, de uitvoering van overeenkomsten en transacties en correspondentie worden verwerkt:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadressen
– Telefoonnummers
– Functies en verantwoordelijkheden
– Vestigings- en/of postadres

De door Bureau Box verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk vrijwillig aan ons verstrekt.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet.

Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld een BSN-nummer.

Google Analytics

Bureau Box maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen op server in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bureau Box te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bureau Box heeft hier geen invloed op.

Bureau Box heeft Google geen toestemming gegeven om via Bureau Box verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Links

Deze site bevat links naar andere websites. Bureau Box is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Bureau Box niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bureaubox.nl. Bureau Box zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Bureau Box neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau Box maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bureau Box via info@bureaubox.nl. www.bureaubox.nl is een website van Bureau Box. Bureau Box is als volgt te bereiken:

Postadres: Weteringpad 100, 3762 ES, Soest
Vestigingsadres: Weteringpad 100 te Soest
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69098794
Telefoon: 035-6227371
E-mailadres: info@bureaubox.nl